Naši kandidáti


Mgr. Milan Šťovíček

Vystudovaný pedagog, později ředitel základní školy a následně Scholy Humanitas, dnes vykonává funkci starosty našeho města. V Šumné, kde žije v domě po rodičích, se stará o malé hospodářství a zahradu. Mezi jeho hlavní záliby patří rodina, rybaření, volejbal a ornitologie.

Rád pracuje s lidmi a vždycky chce rozdělanou práci dotáhnout do konce. V životě i v politice se řídí krédem „Respekt k pravdě, vůle k činům“.

Na Litvínovu oceňuje kromě jeho polohy pod horami, také skutečnost, že se zde postupně podařilo vytvořit zázemí pro získávání základního, středoškolského i vysokoškolského vzdělání. „Jsem rád, že se z Litvínova postupně stává centrum vzdělávání pro místní lidi i pro další zájemce, a to nejen z našeho regionu,“ dodává.

Na povrchovou těžbu uhlí má dlouhodobě jasný názor. „Těžba nesmí ohrozit další existenci a rozvoj lidských sídel,“ říká. Prosazuje také podstatné zvýšení odvodů z vytěženého uhlí ve prospěch dotčených obcí a jejich obyvatel.

PhDr. Vlastimil Doležal

Kromě dvou let vojny žije od narození v Litvínově. Vystudoval učitelství a kolem vzdělávání se pohybuje i dnes, kdy řídí střední školu. Vedení města zná z vlastní zkušenosti – v letech 1990-1998 byl starostou Litvínova.

Nedá dopustit na Krušné hory a ve volných chvílích se nejvíce věnuje cyklistice, běžeckému i sjezdovému lyžování, in-line bruslení, badmintonu, psaní, politice, houbaření a bylinkám.

V životě se snaží řídit krédem „Prožít naplno každý den“.

Je rád, že město zahájilo masivní obnovu silnic, chodníků a veřejného osvětlení ve všech částech Litvínova. Je také trvalým odpůrce rozdělování dotací podle tzv. zvykového práva na úkor rovných podmínek pro všechny zájemce.

K budoucnosti města dodává: „Naše město bude takové, jaké si ho uděláme, bude tak silné a úspěšné, jak silní a úspěšní budeme my sami. V demokratickém a právním státě není možné, aby se o naší budoucnosti rozhodovalo v Praze nebo v Ústí. Jen my sami určíme, zda budeme v Litvínově žít, nebo jen přežívat“.
 

Mgr. Ivana Schettlová

V Litvínově žije od svého dětství a jako bývalá vrcholová sportovkyně a vystudovaná učitelka má nejblíže ke sportu a školství. Ráda cestuje a rekreačně se věnuje zejména cyklistice a kondičnímu cvičení.

Líbí se jí, že naše město pod Krušnými horami je oproti minulým letům čisté a plné zeleně. Přivítala by další rozšíření cyklostezek a u každé školy moderní sportoviště. Školství pokládá za základ města, a proto by chtěla právě pro škol více peněz.

Jejím osobním krédem je „Před nikým se neponižuj a nad nikoho se nepovyšuj“.

Jejím přáním je, aby mladí  a vzdělaní lidé neodcházeli do jiných měst a zůstávali a žili zde v Litvínově. Je zásadně proti prolomení limitů těžby uhlí. Je přesvědčena, že nám všem by prospělo „ více úsměvu a pokory mezi lidmi, méně závisti a přetvářky“. 

Jaroslav Císařovský

Žije v šumenském údolí a pracuje jako správce budov vzdělávacího areálu Scholy Humanitas a Centra bakalářských studií.

Vzhledem ke jeho bydlišti je přirozené, že volný čas tráví nejraději v přírodě a na kole. Pokud má příležitost, rád se svými přáteli sjíždí české řeky.

Zasazuje se o bezpečnější Litvínov, vadí mu zejména vandalství a drogy. Naopak přivítal opravu zámku i ulic ve městě, zlepšení práce Technických služeb či otevření cyklostezky.

Z činností města mu jsou nejbližší oblasti sociálních služeb, bezpečnost a doprava.

Mgr. Ilona Doležalová

Jako středoškolská učitelka učí své žáky finanční gramotnost a češtinu. Do Litvínova, kde bydlí v řadovém domku na Loučkách, se přistěhovala před několika lety, a jak sama říká,  „Litvínov se stal mým novým domovem a přála bych si, aby to tak zůstalo i nadále a já se nemusela dívat na to, jak se plundruje bezprostřední okolí města a devastuje se tím nejen krajina, ale i mezilidské vztahy“.

Ráda se věnuje zahradničení, četbě beletrie, patchworku a tanci. Rekreačně provozuje cyklistiku, lyžování a jógu. Jejím osobním krédem je „ Co tě nezabije, to tě posílí“.

V Litvínově se jí líbí blízkost hor a také cyklostezka napříč městem. Výhrady má naopak k nerovným podmínkám při podpoře sportu, kultury a volnočasových aktivit z rozpočtu města.

Nejblíže má k oblasti vzdělávání.

MUDr. Jiří Biolek

Dlouholetý a uznávaný primář dětského oddělení mostecké nemocnice žije se svou rodinou v Chudeříně. Jak sám říká, jeho hlavní zálibou je medicína, které se cele věnuje nejen v nemocnici, ale také na české i mezinárodní úrovni. Pokud mu to čas dovolí, rád lyžuje,jezdí na kole nebo vyráží na pěší túry.

S nadsázkou říká, že jeho osobním krédem je „Běh za ztraceným zdravím“.

V Litvínově se mu líbí možnosti sportovního vyžití, centrum města i jeho poloha pod Krušnými horami. Nelíbí se mu naopak představa pokračování těžby směrem k městu.

MUDr. Adrian Javorek

Se svou rodinou žije v řadovém domku na Loučkách. Pokud to jen trochu počasí dovolí, jezdí do své ordinace v Teplicích na kole, obdivuje Krušné hory a okolí Litvínova.

Jeho osobním krédem je „Oro et laboro – modli se a pracuj“. Chtěl by v Litvínově co nejvíce zelených ploch a hřišť pro děti. Nelíbí se mu, když se parkoviště staví na úkor veřejné zeleně, bezohlední pejskaři a protekce hokeje ve sportu.

Dlouhodobě je proti prolomení limitů těžby, hazardu, chtěl by prosadit výstavbu nového plaveckého bazénu.

MUDr. Stanislav Zeman

V Litvínově žije na Osadě a celý svůj profesní život zasvětil rehabilitaci, dnes působí jako primář rehabilitačního oddělení mostecké nemocnice a svou praxi provozuje pro pacienty také v Litvínově.

Velikou zálibu má v cestování, což se přirozeně snoubí s druhým koníčkem, kterým je fotografování. Jeho vysokou postavu určitě nepřehlédnete při pravidelných procházkách Litvínovem v doprovodu věrného čtyřnohého společníka, hrubosrstého jezevčíka.

Jeho krédem zní „Litvínov jako přátelské, bezpečné a čisté město, s dobrými školami, zdravotnictvím a možností kulturních a sportovních aktivit. Město, které není ohrožováno rozšiřováním těžby v povrchových dolech“.

Líbí se mu výrazné zlepšení čistoty a upravenosti veřejných ploch a celkově se lepšící vzhled města. Lituje, že Litvínov nemá aquapark.

Chtěl by se věnovat zdravotnictví a čemukoliv dalšímu, čím by mohl přispět k naplňování vize města

Miloš Žihla

Známý litvínovský fotograf, který se ve své tvorbě zaměřuje především na krásu ženského těla a krajiny, je jedním ze zakladatelů občanského sdružení Litvínov občanům.

Žije na Osadě a mezi jeho největší záliby patří kromě fotografování také příroda a historie. Rád se toulá Krušnými horami a přál by si, aby v Litvínově žilo co nejvíce rozumných a zodpovědných lidí. Naopak by přivítal, kdyby ubylo těch, kteří se podílejí na kriminalitě, narušují veřejný pořádek a soužití s ostatními lidmi ve městě.

Oblastí, která ho v činnosti města nejvíce zajímá, je kultura a vše, co s ní souvisí.

Ing. František Šobr

Bydlí a včelaří v rodinném domě na Písečné. Kromě své rodiny se rád ve volném čase věnuje aktivnímu sportu (cyklistika, lyže, tenis). Jako manažer velké firmy hodně cestuje a sbírá i zahraniční zkušenosti z měst, které by rád přenesl do Litvínova.

Jeho osobním krédem je „Dotahovat věci do konce s důrazem na detail“. Jak sám říká: „Město se za poslední roky hodně změnilo k lepšímu, ale ještě stále je vidět u některých lidí povyšování osobního zájmu nad zájem většiny obyvatel.“

Chce se věnovat především správě majetku města, investicím a podpoře sportu dětí a mládeže.

MUDr. Pavel Hanousek

Lékař našich kloubů a končetin, ortoped, který žije se svou rodinou v Chudeříně a ve volném čase se věnuje pěší turistice. V zimě ho často potkáte v některé běžecké stopě na vrcholcích Krušných hor, od jara do podzimu tamtéž na kole.

Líbí se mu pestrost a aktivity různých zájmových sdružení ve městě, ale přivítal by větší zájem o životní prostředí.

Jeho životním krédem i kritériem v hodnocení lidí je slušnost vůči ostatním lidem, kterou očekává i od svého okolí.

V činnostech města je připraven věnovat se jakékoliv oblasti, v níž by pomohla jeho zkušenost občana a lékaře.

Lenka Klimplová

Žije a pracuje v Janově, kde se jako učitelka mateřské školy stará o malé předškoláky.

Jako obyvatelka největšího sídliště ve městě chce prosazovat především návrat důstojného a kvalitního života do Janova a důsledné dodržování nulové tolerance vůči porušování veřejného pořádku.

Mezi její hlavní záliby patří četba, cykloturistika, zahrada, umění a fitness. Sama o sobě říká: „Raději budu litovat toho, co jsem udělala, než toho, co ne.“

Z činností města je jí vzhledem k profesi nejbližší oblast školství.

Jan Lev

V Chudeříně, kde bydlí se svou rodinou, se mu líbí zejména blízkost přírody v okolí města. Naopak se mu nelíbí, jak se k městu plíživě blíží povrchové doly.

Jeho osobním krédem je: „Nevěř tomu, co se rozumu příčí.“

Ve volných chvílích se věnuje zejména sportu – cyklistice, hokeji a tenisu.

Zajímá ho především oblast dalšího rozvoje a modernizace Litvínova.

Michal Chýle

Podniká ve stavebninách a od narození žije v Litvínově, v současné době v Hamru. Pokud mu po práci zbude čas, věnuje se sportu, rybaření nebo kultuře.

Ve své práci i v životě se řídí přesvědčením, že slušnost a poctivost není podmíněna výší dosaženého vzdělání.

Přivítal kroky města k zákazu hazardu a ocenil opravy chodníků i ulic. Líbí se mu nový rekreační areál u rybníku Rudý sever, naopak není spokojený s tím, že dosud není žádný projekt či záměr na řešení  vybydlených domů v Janově.  Je také zastáncem důsledného a důrazného řešení problému narušování veřejného pořádku, kriminality a zneužívání sociálních dávek.

Chce se věnovat především volnočasovým aktivitám zejména pro mladé a rodiny s malými dětmi a spolupráci při řešení tzv. janovského problému.

Je pro zachování těžebních limitů, protože jak sám říká: „Nechci se dožít toho, že můj otec, který se narodil v Mostě a prožil tam své mládí a podstatnou část svého života mi dnes jen s nostalgií ukazuje místa, kde asi bydleli, kde měl děda obchod a kde dal na lavičce první pusu děvčeti.“

 

Ing. Tomáš Arazim

Zapálený florbalista a předseda SK Bivoj Litvínov žije na Osadě se svou rodinou a psem. Své záliby vyjádřil velmi stručně: naše dvojčata a pes, sport, kultura a dobré jídlo.

V životě se řídí osobním krédem: „Svobodný jsem a svobodný zůstanu.“

Na vztah k našemu městu má jasný názor: „Litvínov mám rád se všemi klady i zápory. Považuji ho za svůj domov a jsem na to, že jsem z Litvínova, hrdý.“

Zajímají ho především oblasti bezpečnosti, dopravy a sportu.

Je přesvědčen, že účastí u voleb každý z nás dokazuje, že mu na našem městě záleží.

Ing. Pavel Hammerlindl

Přesvědčený zastánce centrálního vytápění pracuje, jak jinak, v Komořanské teplárně a žije na Koldomu, kde se aktivně zapojil do samosprávy. Jak sám říká, chce přispět k tomu, aby se na Koldomu bydlelo lépe.

Kromě rodiny patří k jeho zálibám cestování a motorističtí veteráni.

Jeho životním krédem je dělat vždy vše tak, aby se za to ani v budoucnu nemusel stydět.

Přivítal, že se především v posledních letech investuje v Litvínově do infrastruktury. Současně mu však vadí, když se tyto akce protahují nebo jsou některé práce nekvalitně provedeny. Zastává názor, že by se měl Litvínov více držet koncepce centrálního vytápění teplem a minimalizovat tak lokální topeniště na svém území.

Ve správě města by se chtěl věnovat bezpečnosti, energetice a investicím.

Ing. Radka Malkusová

Vystudovaná ekonomka, která řídí obecní úřad v jedné z horských obcí, říká, že její zaměstnání je zároveň i jejím koníčkem, a tudíž se práce prolíná s volným časem. Mezi své hlavní aktivity řadí čas strávený se svým téměř čtyřletým synem, po boku svého manžela. Rádi společně chodí na procházky, plavou nebo podnikají výlety po okolí či do hor. Zálibu má v počítačové grafice, je členkou sboru dobrovolných hasičů a správcem bytového domu, ve kterém se svou rodinou bydlí.

Řídí se krédem, že pravdivé je pro nás poznání, které se shoduje s naší zkušeností.

V Litvínově nachází mnoho hezkých míst od koupaliště u Koldomu, přes Loučky, náměstí Míru, zámecký park, až po areál Nové Záluží. Současně zdůrazňuje nutnost průběžné údržby městského majetku, zeleně nebo odstranění různých korodujících torz zábradlí, tyčí na prádlo, zbytků nástěnek, či vlajkosloupů  z dob dávno minulých.

Chtěla by se věnovat především oblasti hospodaření a rozvoje města.

Mgr. Lucie Kaftanová

Kromě výuky tělocviku a němčiny na střední škole je také vedoucí Horoškoly ve sportovním areálu Klíny, kde učí malé i velké základům horolezectví. Práce s dětmi a sportovní aktivity vyplňují takřka veškerý její čas – horolezectví, běh, běžecké i sjezdové lyžování, horské kolo a cestování.  Pokud má opravdu nějaký volný čas, ráda ho tráví aktivně se svou rodinou, s níž žije v řadovém domku na Loučkách.

Jejím osobním krédem je: „Nečiň druhým to, co nechceš, aby činili druzí tobě.“ Je také životním optimistou a řídí se zásadou, že všechno jde, když se chce.

Na Litvínovu se jí líbí přátelská atmosféra našeho města a jeho strategická poloha na úpatí hor. Naopak se jí nelíbí otazník v podobě možného prolomení limitů těžby. a tím pádem zhoršení kvality ovzduší a prostředí v našem okolí.

Ve městě se chce nejvíce věnovat ekologické tématice a oblasti sportování dětí a mladistvých.

Ing. Tomáš Bruna

Jako odborný pracovník Povodí Ohře zná velmi dobře všechny vody nejen v Litvínově, ale i v jeho okolí. Od svého narození žije v Litvínově, kam se po studiích rád vrátil.

Jako absolvent Scholy Humanitas má velmi blízko k životnímu prostředí a k ochraně přírody. Mezi jeho hlavní záliby patří sport a kultura.

V osobním i profesním životě se řídí krédem: „Stále je co zlepšovat.“

V Litvínově se mu líbí rozšiřování zázemí pro sport a rekreaci a naopak by uvítal koncepční řešení nedostatečné kapacity parkovacích míst.

Chce se věnovat zejména oblastem, které povedou ke zlepšení životního standardu obyvatel Litvínova.

Šárka Levová

Podniká ve stavebninách a se svou rodinou bydlí v Hamru. S přáteli chodí pravidelně hrát badminton a pokud jí to čas dovolí, vyráží na cesty po České republice i do zahraničí.

Obdivuje příjemnou polohu města na úpatí Krušných hor s pestrou škálou možností pro sport i relaxaci .

Zajímá jí zejména bezpečnost ve městě a průhlednost komunální politiky v oblasti veřejných zakázek.

Řídí se rčením „Nikdy neříkej, že nikdy.“

Květoslava Špitálská

Podniká v pohostinství a žije v Hamru. Má ráda kolem sebe lidi, volné chvíle tráví většinou péčí o zahradu.

Ve městě pozorně sleduje především údržbu veřejné zeleně, úklid a stav chodníků a silnic. Líbí se jí nově opravené ulice, ale nemá ráda nedodělky a nedodržování termínů dokončení staveb.

Chce se věnovat oblasti bezpečnosti a pořádku v Litvínově. 

Petr Loos

Bývalý geolog a člen horské služby, dnes již na zaslouženém odpočinku, žije v Litvínově již 50 let. Sportovec tělem i duší se v důchodu věnuje zejména hudbě a chatě v Krušných horách.

Jeho životní optimismus a elán nejlépe vyjadřuje krédo „Dokud ještě žijem, je všechno OK. Sešlápni plyn, máš ještě 30% rezervy“.

Podporuje investice do komunikací, protože některé chodníky na sídlištích jsou v dezolátním stavu. Líbí se mu údržba keřů a živých plotů, výhrady má k úklidu posečené trávy. Je velkým kritikem systému dávek na bydlení, kdy stát platí mnohdy nehorázné sumy. Přitom především starší lidé musejí z ekonomických důvodů byty opustit, jako se to třeba děje u bytů ve vlastnictví společnosti CPI.

Chce se věnovat oblasti kultury, bezpečnosti a pořádku.

V otázce těžby má jasno: „Litvínov je zcela jistě příjemné město k žití. To je třeba mít stále na paměti a pečovat o něj jako o svůj domov. I z tohoto pohledu je třeba bránit prolomení těžebních limitů.“

Václav Novotný

Nadšený a neúnavný propagátor turistiky žije v centru Litvínova a již několik let se pečlivě stará o městskou kroniku.

Vedle pěší turistiky se v zimě prohání na běžkách po Krušných horách, zajímá se o historii a pečuje o zahrádku v kolonii pod Chudeřínem.

Líbí se mu rekonstrukce zámku a připomíná, že je to první velká rekonstrukce od roku 1878, tehdy prováděná ještě rodem Valdštejnů. Sobě i ostatním klade otázku, kterou se ve svém životě řídí: „Než začneš kritizovat – zeptej se sebe, co jsi udělal pro občany?“

Chce se i nadále věnovat především historii města.

 

 

Naši kandidáti

Vystudovaný pedagog, později ředitel základní školy a následně Scholy Humanitas, dnes vykonává funkci starosty našeho města. V Šumné, kde žije v domě po rodičích, se stará o malé hospodářství a zahradu. Mezi jeho hlavní záliby patří rodina, rybaření, volejbal a ornitologie. Rád pracuje...

VOLEBNÍ PROGRAM 2014

05.09.2014 06:51
Volební strana STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ s podporou občanského sdružení Litvínov občanům   KDO JSME Naši kandidáti získali v minulých volbách největší podporu obyvatel a náš lídr Milan Šťovíček byl zvolen starostou města.   Podporovali jsme Milana Šťovíčka, když jako starosta...

22.05.2017 23:58

V souvislosti s nabytím účinnosti tzv. protikuřáckého zákona se budeme loučit s kouřením v hospodách (někteří zase vítat ,,dobu nekuřáckou"). Jedinečnou příležitost naposledy si zakouřit a přitom živě poslechnout kvalitní bluesovou kapelu BLUES NO MORE - RESOFONIC má každý, kdo přijde v úterý 30. května 2017 do restaurace u Zvonku v Litvínově na Loučkách od 18:00.

Na dobrou hudbu, zakouřenou hospodu a dobrou náladu Vás zve

Spolek Litvínov patří občanům26.05.2016 18:55

www.jiribiolek-senat.cz

Pochází z lékařské a sokolské rodiny. Narodil se v Praze, celý svůj život však prožil na severu Čech v Litvínově. Od skončení lékařských studií  na Fakultě dětského lékařství Karlovy Univerzity v  roce 1973 působí na dětském a dorostovém oddělení mostecké nemocnice, které vede jako primář již 25 let. Je ženatý a jeho dcera, věrna rodinné tradici, studuje lékařství. "Na Jirkovi jsem si vždy cenila především toho, že neuhýbá napravo ani nalevo a drží slovo",  říká o něm  manželka Jana. 

Péče o zdravotní stav dětí se stala jeho životní láskou, které věnuje veškerý svůj čas a energii. Za jeho primariátu bylo v mostecké nemocnici vybudováno jedno z 12 Perinatologických center v ČR  a jednotka intenzivní a resuscitační péče pro kojence a větší děti. Své bohaté lékařské zkušenosti předává v rámci postgraduální výuky lékařů v oboru pediatrie a neonatologie svým začínajícím kolegům, 30 let  také působil jako externí učitel na střední zdravotnické škole. Podílel se na řadě klinických studií v oboru pediatrie a je spoluautorem odborných publikací, například "Kvalita pediatrické intenzivnípéče v České republice" z roku 2003.

Jako neúnavný bojovník za zvyšování kvality léčebné péče o děti a dorost, řadu let prosazuje z pozice místopředsedy České pediatrické společnosti na ministerstvu zdravotnictví a toho času i v Parlamentu,  legislativní změny pro zlepšení profesní přípravy pediatrů.

Při své náročné práci nejraději relaxuje při cyklistice a lyžování s rodinou či přáteli. Zajímá se o kulturu a také o politiku. Jako lékař opakovaně odmítl pokusy o prolomení limitů těžby uhlí, což ho následně přivedlo ke spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí. V roce 2014 byl  již podruhé zvolen svými spoluobčany do zastupitelstva města Litvínova, v němž se věnuje zejména zdravotnické problematice.

Je přesvědčeným zastáncem demokratických principů, nesnáší byrokracii  a omezování občanských svobod. Jak sám říká: "Moje přímočarost mi někdy způsobuje potíže, ale nemám ve zvyku kličkovat a obcházet problémy. Když se mi něco nelíbí, tak to řeknu narovinu a nespekuluji, jestli mi to náhodou neublíží".


16.05.2016 13:28

Klub zastupitelů hnutí Starostové a nezávislí (STAN) je zásadně proti úvahám o možnosti zrušit tramvajový provoz meziměstské veřejné dopravy, které se objevily na jednání mosteckého zastupitelstva.

Tramvajovou dopravu mezi Litvínovem a Mostem považujeme za nezastupitelnou především z následujících důvodů:

  • jedná se o dopravu, která nevykazuje žádné emise škodlivin a je tudíž velmi šetrná k našemu životnímu prostředí
  • jedná se o velmi bezpečnou dopravu, která v maximální míře eliminuje rizika silniční dopravy
  • kapacitně je tramvajová doprava nenahraditelná bez neúměrného a radikálního navýšení  zatížení páteřní silniční komunikace dopravou autobusovou
  • jde o významný prostředek mobility zaměstnanců a v konečném důsledku také o prvek, který nemalou měrou pomáhá zaměstnanosti v regionu
  • slouží tisícům občanů Litvínova, Mostu, ale i ostatních obcí k dopravě za důležitými službami
  • zajišťuje dosažitelnost nemocnice i úřadů
  • je každodenním dopravním prostředkem pro žáky základních a zejména středních škol
  • stala se významným a základním prvkem integrovaného systému veřejné dopravy v našem okrese s dobrou návazností dopravy železniční i autobusové
  • připravované rozšíření silnice z Litvínova do Mostu počítá s novými silničními pruhy na druhé straně stávající silnice a nikoliv na úkor tramvajové trati
  • úvahy o možnosti zrušit tramvajový provoz mezi našimi městy považujeme za nezodpovědné snahy omezit rozvoj Litvínova, Mostu i celého okresu

Proti pokusům rušit tradiční tramvajovou dopravu by měli naopak představitelé měst Mostu a Litvínova spojit své síly pro získání odpovídající finanční podpory pro provoz tramvají ze strany Ústeckého krajea také pro realizaci projektu modernizace tramvajového tělesa.

Květen 2016

PhDr. Vlastimil Doležal, předseda klubu zastupitelů STAN v zastupitelstvu města Litvínova

04.05.2016 18:45


Do poněkud schizofrenní situace se na posledním jednání městského zastupitelstva dostali stoupenci výstavby nového plaveckého bazénu na koupališti u Koldomu.

Návrh Adriana Javorka, aby byl postaven nový bazén co nejrychleji na základě již zpracované projektové dokumentace, jen těsně nezískal v prvním kole hlasování nadpoloviční většinu.

Zastupitelé tedy hlasovali o návrhu postavit bazén na základě architektonické soutěže, který však podpořila pouhá čtvrtina zastupitelů. Ani ten tedy neprošel.

Reálně hrozilo, protože se oba tábory "zakopaly" ve svých pozicích a názorech a nechtěly ustoupit, že město nepostaví bazén nový, ale ani nebude rekonstruovat bazén stávající.

Situaci nakonec odblokoval klub zastupitelů hnutí Starostové a nezávislí (STAN), který se i přes  svou výhradu k vysoké finanční náročnosti nového bazénu shodl na postoji, že město musí problém dosluhujícího bazénu co nejrychleji vyřešit a podpořil výstavbu nové plavecké haly podle zpracované projektové dokumentace v otevřeném zadávacím řízení.

Pokud se tedy podaří splnit harmonogram výstavby, měl by se Litvínov dočkat otevření nového bazénu v roce 2019.

Vlastimil Doležal, předseda klubu zastupitelů STAN

04.05.2016 14:29

Otevřený dopis ZM města Litvínova.pdf (841,5 kB)

Klub zastupitelů za volební stranu hnutí Starostové a nezávislí (STAN)

Odpověď na otevřený dopis zastupitelkám a zastupitelům města Litvínova

Litvínov, 26.4.2016

Vážení,

především bych chtěl poděkovat nejen za váš názor ohledně architektonických soutěží, ale také za aktivity, kterými obohacujete dění v Litvínově a kterých si všichni členové našeho zastupitelského klubu (Mgr. Milan Šťovíček, MUDr. Jiří Biolek, MUDr. Adrian Javorek, PhDr. Vlastimil Doležal) velice váží.

Náš klub považuje architektonickou soutěž za vítanou možnost na zkvalitnění veřejného prostoru a i z tohoto důvodu jsme opakovaně navrhli, aby si naše město vyzkoušelo tuto formu realizace investičního záměru na akci nové obřadní síně městského hřbitova, kterou opakovaně navrhuje náš klub zařadit do investičního plánu města.

Pokud jde o připravovanou investiční akci na výstavbu nového plaveckého bazénu, zastávala většina našeho klubu názor, aby město provedlo rekonstrukci stávajícího bazénu a to především z důvodu jeho špatného technického stavu i snahy minimalizovat finanční zatížení města. Respektujeme většinové rozhodnutí zastupitelstva, že město bude realizovat místo rekonstrukce výstavbu nového plaveckého bazénu. Vzhledem k již zpracované projektové dokumentaci a nutnosti v co nejkratším čase eliminovat riziko havárie stávajícího bazénu však v tomto případě nepreferujeme vyhlášení architektonické soutěže, protože by to znamenalo zahájení celé přípravy takřka od nuly znovu.

V případě přemostění ulice Mezibořská si umíme představit architektonickou soutěž především z důvodu nutnosti aktualizace stávajícího projektu (byl vytvořen již před několika lety) a také s ohledem na možnost dosáhnout architektonickou soutěží vhodného začlenění této dopravní stavby do okolní zástavby. Budeme také podporovat ve všech těchto případech i v budoucích investičních akcích města co nejširší zapojení nejen odborné, ale zejména občanské veřejnosti do jejich přípravy.

Uvítáme i možnost prodiskutovat názory na využití formy architektonické soutěže při osobním setkání

S pozdravem za zastupitelský klub STAN

PhDr. Vlastimil Doležal, předseda klubu zastupitelů

 


 

03.07.2015 17:56

Tiskové prohlášení občanského spolku Litvínov patří občanům

Neuvěřitelné a skandální veletoče ministra průmyslu a obchodu v otázce rozhodnutí zachování limitů těžby pokračují.
 
Nejprve ujistil obyvatele Horního Jiřetína, Litvínova a dalších obcí, že je proti bourání dalších lidských sídel kvůli těžbě.
 
Následně slíbil havířům i veřejnosti, že vláda rozhodne o limitech na jaře letošního roku. Potom doporučil zbourat polovinu Horního Jiřetína a nechal si zpracovat jakousi „studii“ a zatajil její zadávací podmínky.
 
A  nakonec prohlásí, že prolomení limitů na dole Bílina je v pořádku a rozhodnutí o těžbě na dole ČSA navrhne odložit o pět let.
 
Nejsme občané 2. kategorie, není možné rozhodovat o našich životech a majetku tímto pochybným způsobem.
 
Nesouhlasíme s další devastací severních Čech a budeme bránit Horní Jiřetín i Litvínov před zvůlí a věrolomností ministra Mládka.
 
Podporujeme návrh ministra životního prostředí na zachování limitů těžby na dole ČSA a odpis zásob uhlí za těmito limity.
 
Žádáme vládu České republiky, aby se distancovala od stanoviska ministra Mládka a neodkládala rozhodnutí o zachování limitů těžby. 
 
V Litvínově, 3.7.2015
 
Mgr. Ivana Schettlová
 
Předsedkyně spolku Litvínov patří občanům
15.06.2015 22:45

Během letošního roku se již podruhé konala celorepubliková akce LIMITY JSME MY. Jedním z měst, ve kterém se sešli občané, aby vyjádřili nesouhlas s prolomením limitů a zbouráním Horního Jiřetína, byl opět také Litvínov. Celkem se akce v České republice zúčastnilo 1078 lidí. Členové spolku Litvínov patří občanům přišli spolu s mnoha dalšími obyvateli Litvínova podpořit akci na Masarykovo náměstí před litvínovským kostelem.  Děkujeme všem zúčastněným za podporu Hornímu Jiřetínu, kterou bude během rozhodování vlády o limitech v nejbližších měsících velmi potřebovat.