Starosta Litvínova: Petice je mi zcela ukradená

30.04.2009 20:27

Aktuálně.cz

Litvínov - Litvínov má měsíc nového starostu Daniela Voláka (ODS). Proti jeho zvolení lidé protestovali a tento týden mu předali petici s 1 501 podpisy.

Starostu, jenž se dostal k moci sesazením spolustraníka Milana Šťovíčka, však odpor lidí nechává klidným.

„Podpisová akce … je mi zcela, ale zcela ukradená," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Volák. Lidi, kteří proti jeho dosazení na post starosty protestují, označuje za „pár uplakánků."

Stejně tak se brání nařčení Martina Maxy, že je spojen s lidmi z podsvětí.

 

 

Pár uplakánků

Ve čtvrtek byla zastupitelstvu předána petice s podpisy 1 453 lidí, kteří se staví za odvolaného starostu. Jak tuto akci vnímáte?
Podpisová akce má zanedbatelný rozsah a je mi zcela, ale zcela ukradená. Navíc je lživá, odvolání Šťovíčka bylo odůvodněné a demokratické, byl to veřejný a regulérní krok.

Pro vás ten počet není impulsem, abyste to řešili?
Pro nás ten počet není rozhodující a nemá ani zákonný dosah, abychom se tím zabývali. Projednáme to, ale žádný návrh z toho rozhodně nevypadne.

Už na prvním zasedání lidé dávali najevo svůj nesouhlas s odvoláním starosty Šťovíčka. Jak se vám v této atmosféře, kdy vás lidé nechtějí za starostu, vede město?
Naopak, lidé s odvoláním souhlasí. Běžte se zeptat do Janova, podívejte se na první výsledky, proč DS nepochoduje Janovem a proč tu nejsou takové bouře. Tam je třeba se dívat a ne měsíc dozadu pro pár uplakánku, kteří se nedokázali smířit s tím, že magistr Šťovíček odešel.

Janov, Janov a zase Janov

 

 

Čím to je, že DS nepochoduje městem? I když na počátek června už pochod nahlásila….
Na počátku června pochoduje pravidelně, protože tu má výročí ubodaného Reha, letos bude desetileté výročí. Takže to není žádná novota. 
My Janovským posilujeme policii, probíhají kontroly v domácnostech, otevřeli jsme detašované pracoviště odboru sociálních věcí. Bude tam pojízdná služebna městské policie, dostanou další zásahový vůz a budou posíleni o čtyři muže. Požádal jsem policejního prezidenta o navýšení 10 tabulkových míst speciálně pro Janov. Jako velitel městské policie jsem rozhodl, že jejich hlavní priorita bude Janov, Janov a zase Janov.

To znamená, že podle vás děláte víc pro Janov než předchozí vedení?
Já dělám rozhodně víc a jsem zastánce represe. Výchovy už v tomto ohledu bylo dost. Myslím si, že represe přináší výsledky, aby se lidem v Litvínově žilo lépe.

Ti s hodnou tváří

Řada lidí v Litvínově včetně pana Maxy říká, že se dostali k moci lidé, kteří jsou spojeni s podsvětím-Vás řadí mezi ně zvláště kvůli tomu, že jste zastupoval Divkoviče a Stadlera, lidi z okruhu Macháčka považovaného za bosse podsvětí. Jak toto nařčení vnímáte?
Já jsem povoláním advokát, takže to je jako kdyby někdo chirurgovi vyčítal, že ošetřuje člověka, který je trestně stíhán. Já jsem udělal svoji práci, a jak nejlépe jsem mohl. Takhle to je. Já se do žádného podsvětí neřadím a pan Maxa, ať si ujasní své výroky. Navíc, pokud vím, tak v Litvínově už nežije.

 

 

Vám nevadí, že se na vedení města podílí lidé typu Kamila Havelky, jenž vlastnil s Martinem Macháčkem vymahačskou agenturu a údajně se pohyboval v podsvětí?
Pan Havelka je místopředseda ČSSD v Litvínově, to je regulérní a má jasný mandát, aby jednal. Tak v tom nevidím sebemenší problém.

Jde o to, zda vám nevadí, že za město jedná člověk s takovouto minulostí?
Vůbec mi nevadí jeho minulost. Považuji ho za čestného člověka, který drží své slovo a snaží se mnohem víc dělat něco pro město, než ti někteří s hodnou tváří, kteří za celá léta nehnuli ani prstem.

Ze smlouvy jsem odešel

 
Petice z Litvínova

Petice s 1 453 podpisy. Starostu Voláka nezajímá

Autor: Aktuálně.cz

větší obrázek »

Máte s městem uzavřenou smlouvu na právní zastupování. Už jste od ní odstoupil kvůli střetu zájmů?

Ano, už jsem to udělal. Byla uzavřena dohoda o ukončení zastupování města Litvínova. Z té smlouvy jsem úplně odešel, pokračuje v ní pouze magistra Koutecká, která se se mnou účastnila výběrového řízení. Není to nikdo z mé kanceláře, každý máme jiné IČO.
A abyste si ujasnila slovník: já jsem žádnou zakázku nedostal, ale vyhrál. Ta druhá firma sice nabízela o 400 tisíc nižší cenu, ale jiný rozsah. Kdyby se to přepočítalo, tak by byla třikrát dražší.

Tuto zakázku jste dostal ještě, když jste byl zastupitel. Nebylo tedy na místě vyřadit se kvůli střetu zájmů? Přeci jenom zastupoval jste město i jako politik.
Přečtěte si zákon o střetu zájmů, pokud by to tam bylo napsáno, tak bych to udělal. A protože to tam napsáno není, tak mi není třeba podsouvat, co by bylo lepší, nebo jak to kdo cítí. Já bych cítil tolik věcí rád, ale prostě platí zákon a v rozporu se zákonem to není.

 

22.05.2017 23:58

V souvislosti s nabytím účinnosti tzv. protikuřáckého zákona se budeme loučit s kouřením v hospodách (někteří zase vítat ,,dobu nekuřáckou"). Jedinečnou příležitost naposledy si zakouřit a přitom živě poslechnout kvalitní bluesovou kapelu BLUES NO MORE - RESOFONIC má každý, kdo přijde v úterý 30. května 2017 do restaurace u Zvonku v Litvínově na Loučkách od 18:00.

Na dobrou hudbu, zakouřenou hospodu a dobrou náladu Vás zve

Spolek Litvínov patří občanům26.05.2016 18:55

www.jiribiolek-senat.cz

Pochází z lékařské a sokolské rodiny. Narodil se v Praze, celý svůj život však prožil na severu Čech v Litvínově. Od skončení lékařských studií  na Fakultě dětského lékařství Karlovy Univerzity v  roce 1973 působí na dětském a dorostovém oddělení mostecké nemocnice, které vede jako primář již 25 let. Je ženatý a jeho dcera, věrna rodinné tradici, studuje lékařství. "Na Jirkovi jsem si vždy cenila především toho, že neuhýbá napravo ani nalevo a drží slovo",  říká o něm  manželka Jana. 

Péče o zdravotní stav dětí se stala jeho životní láskou, které věnuje veškerý svůj čas a energii. Za jeho primariátu bylo v mostecké nemocnici vybudováno jedno z 12 Perinatologických center v ČR  a jednotka intenzivní a resuscitační péče pro kojence a větší děti. Své bohaté lékařské zkušenosti předává v rámci postgraduální výuky lékařů v oboru pediatrie a neonatologie svým začínajícím kolegům, 30 let  také působil jako externí učitel na střední zdravotnické škole. Podílel se na řadě klinických studií v oboru pediatrie a je spoluautorem odborných publikací, například "Kvalita pediatrické intenzivnípéče v České republice" z roku 2003.

Jako neúnavný bojovník za zvyšování kvality léčebné péče o děti a dorost, řadu let prosazuje z pozice místopředsedy České pediatrické společnosti na ministerstvu zdravotnictví a toho času i v Parlamentu,  legislativní změny pro zlepšení profesní přípravy pediatrů.

Při své náročné práci nejraději relaxuje při cyklistice a lyžování s rodinou či přáteli. Zajímá se o kulturu a také o politiku. Jako lékař opakovaně odmítl pokusy o prolomení limitů těžby uhlí, což ho následně přivedlo ke spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí. V roce 2014 byl  již podruhé zvolen svými spoluobčany do zastupitelstva města Litvínova, v němž se věnuje zejména zdravotnické problematice.

Je přesvědčeným zastáncem demokratických principů, nesnáší byrokracii  a omezování občanských svobod. Jak sám říká: "Moje přímočarost mi někdy způsobuje potíže, ale nemám ve zvyku kličkovat a obcházet problémy. Když se mi něco nelíbí, tak to řeknu narovinu a nespekuluji, jestli mi to náhodou neublíží".


16.05.2016 13:28

Klub zastupitelů hnutí Starostové a nezávislí (STAN) je zásadně proti úvahám o možnosti zrušit tramvajový provoz meziměstské veřejné dopravy, které se objevily na jednání mosteckého zastupitelstva.

Tramvajovou dopravu mezi Litvínovem a Mostem považujeme za nezastupitelnou především z následujících důvodů:

  • jedná se o dopravu, která nevykazuje žádné emise škodlivin a je tudíž velmi šetrná k našemu životnímu prostředí
  • jedná se o velmi bezpečnou dopravu, která v maximální míře eliminuje rizika silniční dopravy
  • kapacitně je tramvajová doprava nenahraditelná bez neúměrného a radikálního navýšení  zatížení páteřní silniční komunikace dopravou autobusovou
  • jde o významný prostředek mobility zaměstnanců a v konečném důsledku také o prvek, který nemalou měrou pomáhá zaměstnanosti v regionu
  • slouží tisícům občanů Litvínova, Mostu, ale i ostatních obcí k dopravě za důležitými službami
  • zajišťuje dosažitelnost nemocnice i úřadů
  • je každodenním dopravním prostředkem pro žáky základních a zejména středních škol
  • stala se významným a základním prvkem integrovaného systému veřejné dopravy v našem okrese s dobrou návazností dopravy železniční i autobusové
  • připravované rozšíření silnice z Litvínova do Mostu počítá s novými silničními pruhy na druhé straně stávající silnice a nikoliv na úkor tramvajové trati
  • úvahy o možnosti zrušit tramvajový provoz mezi našimi městy považujeme za nezodpovědné snahy omezit rozvoj Litvínova, Mostu i celého okresu

Proti pokusům rušit tradiční tramvajovou dopravu by měli naopak představitelé měst Mostu a Litvínova spojit své síly pro získání odpovídající finanční podpory pro provoz tramvají ze strany Ústeckého krajea také pro realizaci projektu modernizace tramvajového tělesa.

Květen 2016

PhDr. Vlastimil Doležal, předseda klubu zastupitelů STAN v zastupitelstvu města Litvínova

04.05.2016 18:45


Do poněkud schizofrenní situace se na posledním jednání městského zastupitelstva dostali stoupenci výstavby nového plaveckého bazénu na koupališti u Koldomu.

Návrh Adriana Javorka, aby byl postaven nový bazén co nejrychleji na základě již zpracované projektové dokumentace, jen těsně nezískal v prvním kole hlasování nadpoloviční většinu.

Zastupitelé tedy hlasovali o návrhu postavit bazén na základě architektonické soutěže, který však podpořila pouhá čtvrtina zastupitelů. Ani ten tedy neprošel.

Reálně hrozilo, protože se oba tábory "zakopaly" ve svých pozicích a názorech a nechtěly ustoupit, že město nepostaví bazén nový, ale ani nebude rekonstruovat bazén stávající.

Situaci nakonec odblokoval klub zastupitelů hnutí Starostové a nezávislí (STAN), který se i přes  svou výhradu k vysoké finanční náročnosti nového bazénu shodl na postoji, že město musí problém dosluhujícího bazénu co nejrychleji vyřešit a podpořil výstavbu nové plavecké haly podle zpracované projektové dokumentace v otevřeném zadávacím řízení.

Pokud se tedy podaří splnit harmonogram výstavby, měl by se Litvínov dočkat otevření nového bazénu v roce 2019.

Vlastimil Doležal, předseda klubu zastupitelů STAN

04.05.2016 14:29

Otevřený dopis ZM města Litvínova.pdf (841,5 kB)

Klub zastupitelů za volební stranu hnutí Starostové a nezávislí (STAN)

Odpověď na otevřený dopis zastupitelkám a zastupitelům města Litvínova

Litvínov, 26.4.2016

Vážení,

především bych chtěl poděkovat nejen za váš názor ohledně architektonických soutěží, ale také za aktivity, kterými obohacujete dění v Litvínově a kterých si všichni členové našeho zastupitelského klubu (Mgr. Milan Šťovíček, MUDr. Jiří Biolek, MUDr. Adrian Javorek, PhDr. Vlastimil Doležal) velice váží.

Náš klub považuje architektonickou soutěž za vítanou možnost na zkvalitnění veřejného prostoru a i z tohoto důvodu jsme opakovaně navrhli, aby si naše město vyzkoušelo tuto formu realizace investičního záměru na akci nové obřadní síně městského hřbitova, kterou opakovaně navrhuje náš klub zařadit do investičního plánu města.

Pokud jde o připravovanou investiční akci na výstavbu nového plaveckého bazénu, zastávala většina našeho klubu názor, aby město provedlo rekonstrukci stávajícího bazénu a to především z důvodu jeho špatného technického stavu i snahy minimalizovat finanční zatížení města. Respektujeme většinové rozhodnutí zastupitelstva, že město bude realizovat místo rekonstrukce výstavbu nového plaveckého bazénu. Vzhledem k již zpracované projektové dokumentaci a nutnosti v co nejkratším čase eliminovat riziko havárie stávajícího bazénu však v tomto případě nepreferujeme vyhlášení architektonické soutěže, protože by to znamenalo zahájení celé přípravy takřka od nuly znovu.

V případě přemostění ulice Mezibořská si umíme představit architektonickou soutěž především z důvodu nutnosti aktualizace stávajícího projektu (byl vytvořen již před několika lety) a také s ohledem na možnost dosáhnout architektonickou soutěží vhodného začlenění této dopravní stavby do okolní zástavby. Budeme také podporovat ve všech těchto případech i v budoucích investičních akcích města co nejširší zapojení nejen odborné, ale zejména občanské veřejnosti do jejich přípravy.

Uvítáme i možnost prodiskutovat názory na využití formy architektonické soutěže při osobním setkání

S pozdravem za zastupitelský klub STAN

PhDr. Vlastimil Doležal, předseda klubu zastupitelů

 


 

03.07.2015 17:56

Tiskové prohlášení občanského spolku Litvínov patří občanům

Neuvěřitelné a skandální veletoče ministra průmyslu a obchodu v otázce rozhodnutí zachování limitů těžby pokračují.
 
Nejprve ujistil obyvatele Horního Jiřetína, Litvínova a dalších obcí, že je proti bourání dalších lidských sídel kvůli těžbě.
 
Následně slíbil havířům i veřejnosti, že vláda rozhodne o limitech na jaře letošního roku. Potom doporučil zbourat polovinu Horního Jiřetína a nechal si zpracovat jakousi „studii“ a zatajil její zadávací podmínky.
 
A  nakonec prohlásí, že prolomení limitů na dole Bílina je v pořádku a rozhodnutí o těžbě na dole ČSA navrhne odložit o pět let.
 
Nejsme občané 2. kategorie, není možné rozhodovat o našich životech a majetku tímto pochybným způsobem.
 
Nesouhlasíme s další devastací severních Čech a budeme bránit Horní Jiřetín i Litvínov před zvůlí a věrolomností ministra Mládka.
 
Podporujeme návrh ministra životního prostředí na zachování limitů těžby na dole ČSA a odpis zásob uhlí za těmito limity.
 
Žádáme vládu České republiky, aby se distancovala od stanoviska ministra Mládka a neodkládala rozhodnutí o zachování limitů těžby. 
 
V Litvínově, 3.7.2015
 
Mgr. Ivana Schettlová
 
Předsedkyně spolku Litvínov patří občanům
15.06.2015 22:45

Během letošního roku se již podruhé konala celorepubliková akce LIMITY JSME MY. Jedním z měst, ve kterém se sešli občané, aby vyjádřili nesouhlas s prolomením limitů a zbouráním Horního Jiřetína, byl opět také Litvínov. Celkem se akce v České republice zúčastnilo 1078 lidí. Členové spolku Litvínov patří občanům přišli spolu s mnoha dalšími obyvateli Litvínova podpořit akci na Masarykovo náměstí před litvínovským kostelem.  Děkujeme všem zúčastněným za podporu Hornímu Jiřetínu, kterou bude během rozhodování vlády o limitech v nejbližších měsících velmi potřebovat.