Naši kandidáti


Mgr. Milan Šťovíček

Vystudovaný pedagog, později ředitel základní školy a následně Scholy Humanitas, dnes vykonává funkci starosty našeho města. V Šumné, kde žije v domě po rodičích, se stará o malé hospodářství a zahradu. Mezi jeho hlavní záliby patří rodina, rybaření, volejbal a ornitologie.

Rád pracuje s lidmi a vždycky chce rozdělanou práci dotáhnout do konce. V životě i v politice se řídí krédem „Respekt k pravdě, vůle k činům“.

Na Litvínovu oceňuje kromě jeho polohy pod horami, také skutečnost, že se zde postupně podařilo vytvořit zázemí pro získávání základního, středoškolského i vysokoškolského vzdělání. „Jsem rád, že se z Litvínova postupně stává centrum vzdělávání pro místní lidi i pro další zájemce, a to nejen z našeho regionu,“ dodává.

Na povrchovou těžbu uhlí má dlouhodobě jasný názor. „Těžba nesmí ohrozit další existenci a rozvoj lidských sídel,“ říká. Prosazuje také podstatné zvýšení odvodů z vytěženého uhlí ve prospěch dotčených obcí a jejich obyvatel.

PhDr. Vlastimil Doležal

Kromě dvou let vojny žije od narození v Litvínově. Vystudoval učitelství a kolem vzdělávání se pohybuje i dnes, kdy řídí střední školu. Vedení města zná z vlastní zkušenosti – v letech 1990-1998 byl starostou Litvínova.

Nedá dopustit na Krušné hory a ve volných chvílích se nejvíce věnuje cyklistice, běžeckému i sjezdovému lyžování, in-line bruslení, badmintonu, psaní, politice, houbaření a bylinkám.

V životě se snaží řídit krédem „Prožít naplno každý den“.

Je rád, že město zahájilo masivní obnovu silnic, chodníků a veřejného osvětlení ve všech částech Litvínova. Je také trvalým odpůrce rozdělování dotací podle tzv. zvykového práva na úkor rovných podmínek pro všechny zájemce.

K budoucnosti města dodává: „Naše město bude takové, jaké si ho uděláme, bude tak silné a úspěšné, jak silní a úspěšní budeme my sami. V demokratickém a právním státě není možné, aby se o naší budoucnosti rozhodovalo v Praze nebo v Ústí. Jen my sami určíme, zda budeme v Litvínově žít, nebo jen přežívat“.
 

Mgr. Ivana Schettlová

V Litvínově žije od svého dětství a jako bývalá vrcholová sportovkyně a vystudovaná učitelka má nejblíže ke sportu a školství. Ráda cestuje a rekreačně se věnuje zejména cyklistice a kondičnímu cvičení.

Líbí se jí, že naše město pod Krušnými horami je oproti minulým letům čisté a plné zeleně. Přivítala by další rozšíření cyklostezek a u každé školy moderní sportoviště. Školství pokládá za základ města, a proto by chtěla právě pro škol více peněz.

Jejím osobním krédem je „Před nikým se neponižuj a nad nikoho se nepovyšuj“.

Jejím přáním je, aby mladí  a vzdělaní lidé neodcházeli do jiných měst a zůstávali a žili zde v Litvínově. Je zásadně proti prolomení limitů těžby uhlí. Je přesvědčena, že nám všem by prospělo „ více úsměvu a pokory mezi lidmi, méně závisti a přetvářky“. 

Jaroslav Císařovský

Žije v šumenském údolí a pracuje jako správce budov vzdělávacího areálu Scholy Humanitas a Centra bakalářských studií.

Vzhledem ke jeho bydlišti je přirozené, že volný čas tráví nejraději v přírodě a na kole. Pokud má příležitost, rád se svými přáteli sjíždí české řeky.

Zasazuje se o bezpečnější Litvínov, vadí mu zejména vandalství a drogy. Naopak přivítal opravu zámku i ulic ve městě, zlepšení práce Technických služeb či otevření cyklostezky.

Z činností města mu jsou nejbližší oblasti sociálních služeb, bezpečnost a doprava.

Mgr. Ilona Doležalová

Jako středoškolská učitelka učí své žáky finanční gramotnost a češtinu. Do Litvínova, kde bydlí v řadovém domku na Loučkách, se přistěhovala před několika lety, a jak sama říká,  „Litvínov se stal mým novým domovem a přála bych si, aby to tak zůstalo i nadále a já se nemusela dívat na to, jak se plundruje bezprostřední okolí města a devastuje se tím nejen krajina, ale i mezilidské vztahy“.

Ráda se věnuje zahradničení, četbě beletrie, patchworku a tanci. Rekreačně provozuje cyklistiku, lyžování a jógu. Jejím osobním krédem je „ Co tě nezabije, to tě posílí“.

V Litvínově se jí líbí blízkost hor a také cyklostezka napříč městem. Výhrady má naopak k nerovným podmínkám při podpoře sportu, kultury a volnočasových aktivit z rozpočtu města.

Nejblíže má k oblasti vzdělávání.

MUDr. Jiří Biolek

Dlouholetý a uznávaný primář dětského oddělení mostecké nemocnice žije se svou rodinou v Chudeříně. Jak sám říká, jeho hlavní zálibou je medicína, které se cele věnuje nejen v nemocnici, ale také na české i mezinárodní úrovni. Pokud mu to čas dovolí, rád lyžuje,jezdí na kole nebo vyráží na pěší túry.

S nadsázkou říká, že jeho osobním krédem je „Běh za ztraceným zdravím“.

V Litvínově se mu líbí možnosti sportovního vyžití, centrum města i jeho poloha pod Krušnými horami. Nelíbí se mu naopak představa pokračování těžby směrem k městu.

MUDr. Adrian Javorek

Se svou rodinou žije v řadovém domku na Loučkách. Pokud to jen trochu počasí dovolí, jezdí do své ordinace v Teplicích na kole, obdivuje Krušné hory a okolí Litvínova.

Jeho osobním krédem je „Oro et laboro – modli se a pracuj“. Chtěl by v Litvínově co nejvíce zelených ploch a hřišť pro děti. Nelíbí se mu, když se parkoviště staví na úkor veřejné zeleně, bezohlední pejskaři a protekce hokeje ve sportu.

Dlouhodobě je proti prolomení limitů těžby, hazardu, chtěl by prosadit výstavbu nového plaveckého bazénu.

MUDr. Stanislav Zeman

V Litvínově žije na Osadě a celý svůj profesní život zasvětil rehabilitaci, dnes působí jako primář rehabilitačního oddělení mostecké nemocnice a svou praxi provozuje pro pacienty také v Litvínově.

Velikou zálibu má v cestování, což se přirozeně snoubí s druhým koníčkem, kterým je fotografování. Jeho vysokou postavu určitě nepřehlédnete při pravidelných procházkách Litvínovem v doprovodu věrného čtyřnohého společníka, hrubosrstého jezevčíka.

Jeho krédem zní „Litvínov jako přátelské, bezpečné a čisté město, s dobrými školami, zdravotnictvím a možností kulturních a sportovních aktivit. Město, které není ohrožováno rozšiřováním těžby v povrchových dolech“.

Líbí se mu výrazné zlepšení čistoty a upravenosti veřejných ploch a celkově se lepšící vzhled města. Lituje, že Litvínov nemá aquapark.

Chtěl by se věnovat zdravotnictví a čemukoliv dalšímu, čím by mohl přispět k naplňování vize města

Miloš Žihla

Známý litvínovský fotograf, který se ve své tvorbě zaměřuje především na krásu ženského těla a krajiny, je jedním ze zakladatelů občanského sdružení Litvínov občanům.

Žije na Osadě a mezi jeho největší záliby patří kromě fotografování také příroda a historie. Rád se toulá Krušnými horami a přál by si, aby v Litvínově žilo co nejvíce rozumných a zodpovědných lidí. Naopak by přivítal, kdyby ubylo těch, kteří se podílejí na kriminalitě, narušují veřejný pořádek a soužití s ostatními lidmi ve městě.

Oblastí, která ho v činnosti města nejvíce zajímá, je kultura a vše, co s ní souvisí.

Ing. František Šobr

Bydlí a včelaří v rodinném domě na Písečné. Kromě své rodiny se rád ve volném čase věnuje aktivnímu sportu (cyklistika, lyže, tenis). Jako manažer velké firmy hodně cestuje a sbírá i zahraniční zkušenosti z měst, které by rád přenesl do Litvínova.

Jeho osobním krédem je „Dotahovat věci do konce s důrazem na detail“. Jak sám říká: „Město se za poslední roky hodně změnilo k lepšímu, ale ještě stále je vidět u některých lidí povyšování osobního zájmu nad zájem většiny obyvatel.“

Chce se věnovat především správě majetku města, investicím a podpoře sportu dětí a mládeže.

MUDr. Pavel Hanousek

Lékař našich kloubů a končetin, ortoped, který žije se svou rodinou v Chudeříně a ve volném čase se věnuje pěší turistice. V zimě ho často potkáte v některé běžecké stopě na vrcholcích Krušných hor, od jara do podzimu tamtéž na kole.

Líbí se mu pestrost a aktivity různých zájmových sdružení ve městě, ale přivítal by větší zájem o životní prostředí.

Jeho životním krédem i kritériem v hodnocení lidí je slušnost vůči ostatním lidem, kterou očekává i od svého okolí.

V činnostech města je připraven věnovat se jakékoliv oblasti, v níž by pomohla jeho zkušenost občana a lékaře.

Lenka Klimplová

Žije a pracuje v Janově, kde se jako učitelka mateřské školy stará o malé předškoláky.

Jako obyvatelka největšího sídliště ve městě chce prosazovat především návrat důstojného a kvalitního života do Janova a důsledné dodržování nulové tolerance vůči porušování veřejného pořádku.

Mezi její hlavní záliby patří četba, cykloturistika, zahrada, umění a fitness. Sama o sobě říká: „Raději budu litovat toho, co jsem udělala, než toho, co ne.“

Z činností města je jí vzhledem k profesi nejbližší oblast školství.

Jan Lev

V Chudeříně, kde bydlí se svou rodinou, se mu líbí zejména blízkost přírody v okolí města. Naopak se mu nelíbí, jak se k městu plíživě blíží povrchové doly.

Jeho osobním krédem je: „Nevěř tomu, co se rozumu příčí.“

Ve volných chvílích se věnuje zejména sportu – cyklistice, hokeji a tenisu.

Zajímá ho především oblast dalšího rozvoje a modernizace Litvínova.

Michal Chýle

Podniká ve stavebninách a od narození žije v Litvínově, v současné době v Hamru. Pokud mu po práci zbude čas, věnuje se sportu, rybaření nebo kultuře.

Ve své práci i v životě se řídí přesvědčením, že slušnost a poctivost není podmíněna výší dosaženého vzdělání.

Přivítal kroky města k zákazu hazardu a ocenil opravy chodníků i ulic. Líbí se mu nový rekreační areál u rybníku Rudý sever, naopak není spokojený s tím, že dosud není žádný projekt či záměr na řešení  vybydlených domů v Janově.  Je také zastáncem důsledného a důrazného řešení problému narušování veřejného pořádku, kriminality a zneužívání sociálních dávek.

Chce se věnovat především volnočasovým aktivitám zejména pro mladé a rodiny s malými dětmi a spolupráci při řešení tzv. janovského problému.

Je pro zachování těžebních limitů, protože jak sám říká: „Nechci se dožít toho, že můj otec, který se narodil v Mostě a prožil tam své mládí a podstatnou část svého života mi dnes jen s nostalgií ukazuje místa, kde asi bydleli, kde měl děda obchod a kde dal na lavičce první pusu děvčeti.“

 

Ing. Tomáš Arazim

Zapálený florbalista a předseda SK Bivoj Litvínov žije na Osadě se svou rodinou a psem. Své záliby vyjádřil velmi stručně: naše dvojčata a pes, sport, kultura a dobré jídlo.

V životě se řídí osobním krédem: „Svobodný jsem a svobodný zůstanu.“

Na vztah k našemu městu má jasný názor: „Litvínov mám rád se všemi klady i zápory. Považuji ho za svůj domov a jsem na to, že jsem z Litvínova, hrdý.“

Zajímají ho především oblasti bezpečnosti, dopravy a sportu.

Je přesvědčen, že účastí u voleb každý z nás dokazuje, že mu na našem městě záleží.

Ing. Pavel Hammerlindl

Přesvědčený zastánce centrálního vytápění pracuje, jak jinak, v Komořanské teplárně a žije na Koldomu, kde se aktivně zapojil do samosprávy. Jak sám říká, chce přispět k tomu, aby se na Koldomu bydlelo lépe.

Kromě rodiny patří k jeho zálibám cestování a motorističtí veteráni.

Jeho životním krédem je dělat vždy vše tak, aby se za to ani v budoucnu nemusel stydět.

Přivítal, že se především v posledních letech investuje v Litvínově do infrastruktury. Současně mu však vadí, když se tyto akce protahují nebo jsou některé práce nekvalitně provedeny. Zastává názor, že by se měl Litvínov více držet koncepce centrálního vytápění teplem a minimalizovat tak lokální topeniště na svém území.

Ve správě města by se chtěl věnovat bezpečnosti, energetice a investicím.

Ing. Radka Malkusová

Vystudovaná ekonomka, která řídí obecní úřad v jedné z horských obcí, říká, že její zaměstnání je zároveň i jejím koníčkem, a tudíž se práce prolíná s volným časem. Mezi své hlavní aktivity řadí čas strávený se svým téměř čtyřletým synem, po boku svého manžela. Rádi společně chodí na procházky, plavou nebo podnikají výlety po okolí či do hor. Zálibu má v počítačové grafice, je členkou sboru dobrovolných hasičů a správcem bytového domu, ve kterém se svou rodinou bydlí.

Řídí se krédem, že pravdivé je pro nás poznání, které se shoduje s naší zkušeností.

V Litvínově nachází mnoho hezkých míst od koupaliště u Koldomu, přes Loučky, náměstí Míru, zámecký park, až po areál Nové Záluží. Současně zdůrazňuje nutnost průběžné údržby městského majetku, zeleně nebo odstranění různých korodujících torz zábradlí, tyčí na prádlo, zbytků nástěnek, či vlajkosloupů  z dob dávno minulých.

Chtěla by se věnovat především oblasti hospodaření a rozvoje města.

Mgr. Lucie Kaftanová

Kromě výuky tělocviku a němčiny na střední škole je také vedoucí Horoškoly ve sportovním areálu Klíny, kde učí malé i velké základům horolezectví. Práce s dětmi a sportovní aktivity vyplňují takřka veškerý její čas – horolezectví, běh, běžecké i sjezdové lyžování, horské kolo a cestování.  Pokud má opravdu nějaký volný čas, ráda ho tráví aktivně se svou rodinou, s níž žije v řadovém domku na Loučkách.

Jejím osobním krédem je: „Nečiň druhým to, co nechceš, aby činili druzí tobě.“ Je také životním optimistou a řídí se zásadou, že všechno jde, když se chce.

Na Litvínovu se jí líbí přátelská atmosféra našeho města a jeho strategická poloha na úpatí hor. Naopak se jí nelíbí otazník v podobě možného prolomení limitů těžby. a tím pádem zhoršení kvality ovzduší a prostředí v našem okolí.

Ve městě se chce nejvíce věnovat ekologické tématice a oblasti sportování dětí a mladistvých.

Ing. Tomáš Bruna

Jako odborný pracovník Povodí Ohře zná velmi dobře všechny vody nejen v Litvínově, ale i v jeho okolí. Od svého narození žije v Litvínově, kam se po studiích rád vrátil.

Jako absolvent Scholy Humanitas má velmi blízko k životnímu prostředí a k ochraně přírody. Mezi jeho hlavní záliby patří sport a kultura.

V osobním i profesním životě se řídí krédem: „Stále je co zlepšovat.“

V Litvínově se mu líbí rozšiřování zázemí pro sport a rekreaci a naopak by uvítal koncepční řešení nedostatečné kapacity parkovacích míst.

Chce se věnovat zejména oblastem, které povedou ke zlepšení životního standardu obyvatel Litvínova.

Šárka Levová

Podniká ve stavebninách a se svou rodinou bydlí v Hamru. S přáteli chodí pravidelně hrát badminton a pokud jí to čas dovolí, vyráží na cesty po České republice i do zahraničí.

Obdivuje příjemnou polohu města na úpatí Krušných hor s pestrou škálou možností pro sport i relaxaci .

Zajímá jí zejména bezpečnost ve městě a průhlednost komunální politiky v oblasti veřejných zakázek.

Řídí se rčením „Nikdy neříkej, že nikdy.“

Květoslava Špitálská

Podniká v pohostinství a žije v Hamru. Má ráda kolem sebe lidi, volné chvíle tráví většinou péčí o zahradu.

Ve městě pozorně sleduje především údržbu veřejné zeleně, úklid a stav chodníků a silnic. Líbí se jí nově opravené ulice, ale nemá ráda nedodělky a nedodržování termínů dokončení staveb.

Chce se věnovat oblasti bezpečnosti a pořádku v Litvínově. 

Petr Loos

Bývalý geolog a člen horské služby, dnes již na zaslouženém odpočinku, žije v Litvínově již 50 let. Sportovec tělem i duší se v důchodu věnuje zejména hudbě a chatě v Krušných horách.

Jeho životní optimismus a elán nejlépe vyjadřuje krédo „Dokud ještě žijem, je všechno OK. Sešlápni plyn, máš ještě 30% rezervy“.

Podporuje investice do komunikací, protože některé chodníky na sídlištích jsou v dezolátním stavu. Líbí se mu údržba keřů a živých plotů, výhrady má k úklidu posečené trávy. Je velkým kritikem systému dávek na bydlení, kdy stát platí mnohdy nehorázné sumy. Přitom především starší lidé musejí z ekonomických důvodů byty opustit, jako se to třeba děje u bytů ve vlastnictví společnosti CPI.

Chce se věnovat oblasti kultury, bezpečnosti a pořádku.

V otázce těžby má jasno: „Litvínov je zcela jistě příjemné město k žití. To je třeba mít stále na paměti a pečovat o něj jako o svůj domov. I z tohoto pohledu je třeba bránit prolomení těžebních limitů.“

Václav Novotný

Nadšený a neúnavný propagátor turistiky žije v centru Litvínova a již několik let se pečlivě stará o městskou kroniku.

Vedle pěší turistiky se v zimě prohání na běžkách po Krušných horách, zajímá se o historii a pečuje o zahrádku v kolonii pod Chudeřínem.

Líbí se mu rekonstrukce zámku a připomíná, že je to první velká rekonstrukce od roku 1878, tehdy prováděná ještě rodem Valdštejnů. Sobě i ostatním klade otázku, kterou se ve svém životě řídí: „Než začneš kritizovat – zeptej se sebe, co jsi udělal pro občany?“

Chce se i nadále věnovat především historii města.

 

 

Naši kandidáti

Vystudovaný pedagog, později ředitel základní školy a následně Scholy Humanitas, dnes vykonává funkci starosty našeho města. V Šumné, kde žije v domě po rodičích, se stará o malé hospodářství a zahradu. Mezi jeho hlavní záliby patří rodina, rybaření, volejbal a ornitologie. Rád pracuje...

VOLEBNÍ PROGRAM 2014

05.09.2014 06:51
Volební strana STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ s podporou občanského sdružení Litvínov občanům   KDO JSME Naši kandidáti získali v minulých volbách největší podporu obyvatel a náš lídr Milan Šťovíček byl zvolen starostou města.   Podporovali jsme Milana Šťovíčka, když jako starosta...

20.12.2017 21:12

Místostarostovi Litvínova Milanovi Šťovíčkovi se společně s radním Vlastimilem Doležalem podařilo domluvit s Městskými lesy Most, že dnes už  je možné využít upravený malý (žlutý) okruh na Klínech.

"Jsem moc rád, že nám vedení mosteckých lesů vyšlo vstříc, běžkařská veřejnost určitě ocení možnost jezdit ve stopě i přes problémy s větrnou kalamitou," uvítal dohodu Milan Šťovíček.
"Lesáci pracují naplno, přesto však v zájmu bezpečí lidí není možné zatím vstupovat na ostatní klínské okruhy," dodává a zdůrazňuje k tomu Vlastimil Doležal. 

13.12.2017 23:16

Dnes se před Citadelou od 18 hodin uskutečnilo předvánoční setkání obyvatel v rámci celostátní akce Česko zpívá koledy. Pohodovou Adventní náladu, vedle zpívání koled, umocnilo cukroví a chlad pomohl zahnat výborný svařák.

16.05.2016 13:28

Klub zastupitelů hnutí Starostové a nezávislí (STAN) je zásadně proti úvahám o možnosti zrušit tramvajový provoz meziměstské veřejné dopravy, které se objevily na jednání mosteckého zastupitelstva.

Tramvajovou dopravu mezi Litvínovem a Mostem považujeme za nezastupitelnou především z následujících důvodů:

 • jedná se o dopravu, která nevykazuje žádné emise škodlivin a je tudíž velmi šetrná k našemu životnímu prostředí
 • jedná se o velmi bezpečnou dopravu, která v maximální míře eliminuje rizika silniční dopravy
 • kapacitně je tramvajová doprava nenahraditelná bez neúměrného a radikálního navýšení  zatížení páteřní silniční komunikace dopravou autobusovou
 • jde o významný prostředek mobility zaměstnanců a v konečném důsledku také o prvek, který nemalou měrou pomáhá zaměstnanosti v regionu
 • slouží tisícům občanů Litvínova, Mostu, ale i ostatních obcí k dopravě za důležitými službami
 • zajišťuje dosažitelnost nemocnice i úřadů
 • je každodenním dopravním prostředkem pro žáky základních a zejména středních škol
 • stala se významným a základním prvkem integrovaného systému veřejné dopravy v našem okrese s dobrou návazností dopravy železniční i autobusové
 • připravované rozšíření silnice z Litvínova do Mostu počítá s novými silničními pruhy na druhé straně stávající silnice a nikoliv na úkor tramvajové trati
 • úvahy o možnosti zrušit tramvajový provoz mezi našimi městy považujeme za nezodpovědné snahy omezit rozvoj Litvínova, Mostu i celého okresu

Proti pokusům rušit tradiční tramvajovou dopravu by měli naopak představitelé měst Mostu a Litvínova spojit své síly pro získání odpovídající finanční podpory pro provoz tramvají ze strany Ústeckého krajea také pro realizaci projektu modernizace tramvajového tělesa.

Květen 2016

PhDr. Vlastimil Doležal, předseda klubu zastupitelů STAN v zastupitelstvu města Litvínova

30.01.2015 12:58

Litvínov - V rámci reakce na stanovisko FK Baník Most ohledně prolomení limitů těžby, jsme se rozhodli také prezentovat náš úhel pohledu. Vždy jsme se snažili nezatahovat náš klub do politiky, otázka prolomení limitů pro nás není ani tak otázkou politiky, jako spíše otázkou zdravého rozumu, kruté reality a budoucnosti.

Je nám jasné, že si hráči mosteckého fotbalového klubu musí plnit své sponzorské povinnosti, ale tohle je příliš. Podpora prolomení limitů od hráčů klubu, kteří jsou zde prakticky jako legionáři a větší půlka hrajícího kádru není ani původem z České Republiky, zbytek pak ani z tohoto regionu, nemá žádnou hodnotu. Ať už se zastřešuje "zájmem" o pracovní místa a nebo výchovu sportovců. Jistě by byl zajímavý výzkum o zdraví sportovců, sportujících na hranici povrchového dolu.

Vzhledem k profesionalizaci našeho sportu již také nejsme všichni rodáci z blízkého okolí, přesto je nás stále přes 90 % z Mostecka. Cítíme tak mnohem větší morální právo na prezentaci našeho názoru.

Prolomení limitů bereme jako příslovečné podřezávání si větve pod sebou. Jsme pro zachování limitů v současných hranicích.

Jindřich Hejkal, vedoucí "A" mužstva mužů
Ing. Tomáš Arazim, předseda klubu
Petr Globočník, ekonom klubu a trenér
Ing. Jaroslav kropáček, tajemník klubu a kapitán "A" mužstva mužů
Filip Skořepa, trenér žen
Iveta Čepeláková, kapitánka žen
SK Bivoj Litvínov

 

Mostecký Deník

03.11.2014 19:43

Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Litvínov za hnutí ANO 2011

(dále „ANO“),

zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Litvínov za KSČM

(dále „KSČM“) a

zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Litvínov za hnutí Starostové a nezávislí

(dále „STAN“)

na základě výsledku komunálních voleb do Zastupitelstva města Litvínova a ve snaze prosazovat

společné zájmy pro rozvoj města a jeho občanů uzavírají pro volební období 2014 – 2018

tuto koaliční smlouvu.

 

čl. I. Předmět smlouvy

Zastupitelé ANO, KSČM a STAN (dále jen koaliční strany), mezi sebou tímto uzavírají tuto Koaličnísmlouvu o spolupráci ve všech orgánech města Litvínov ve volebním období 2014 až 2018. Cílem tétoKoaliční smlouvy je vyjádřit jasně a bezvýhradně zájem koaličních stran a všech členů jejichzastupitelských klubů v Zastupitelstvu města Litvínov na společném úsilí o prosazení všechprogramových bodů, které vyplývají z jednotlivých volebních programů koaličních stran a jsou v rovinězákladních a nepřekročitelných pilířů upraveny v příloze č. 1 této smlouvy.

čl. II. Spolupráce

Koaliční strany se dohodly, že v Radě města Litvínov (dále jen RM), která bude mít 7 členů, budeuplatněno zastoupení jednotlivých koaličních stran vyplývající z výsledku voleb do Zastupitelstva městaLitvínov (dále jen ZM), a to v poměru 3 ANO: 2 KSČM : 2 STAN ve složení: uvolnění členové zastupitelstva – starostka (ANO), 1. místostarostka (KSČM), 2. místostarosta (STAN), 4 neuvolnění členovézastupitelstva - členové rady města. Konkrétní personální složení RM a politické vedení odborů úřadu jeuvedeno v příloze č. 2 této smlouvy.

Koaliční strany se dohodly, že kromě zákonem stanovených výborů zastupitelstva (finanční výbor,kontrolní výbor) bude zřízen výbor pro životní prostředí a limity těžby a dále potom osadní výborměstské části Litvínov – Janov. Počet členů výborů a zastoupení ve výborech bude následující:

 

Kontrolní výbor (počet členů 9):

ANO – 2

KSČM – 2

STAN – 1

Ostatní volební strany – 4

Předsednictví kontrolního výboru nabídnou koaliční strany volební straně ČSSD, pokud volební strana

ČSSD nevyužije této nabídky, navrhne obsazení pozice předsedy kontrolního výboru KSČM.

 

Finanční výbor (počet členů: 9):

ANO – 2

KSČM – 1

STAN – 2

Ostatní volební strany – 4

Předsedu finančního výboru navrhne STAN.

 

Výbor pro životní prostředí a limity těžby (počet členů 9):

ANO – 2

KSČM – 1

STAN – 2

Ostatní volební strany – 4

Předsedu výboru pro životní prostředí a limity těžby navrhne STAN.

 

Osadní výbor městské části Litvínov – Janov (počet členů 7)

Zastoupení v tomto výboru bude nabídnuto současným členům, panu Buchovi (Sdružení LITVÍNOVÁCI),

který má trvalé bydliště v městské části Janov, a dalším volebním stranám k doplnění.

Koaliční strany se dohodly, že kromě výše uvedených výborů zastupitelstva budou zřízeny následující

komise rady:

 

Komise dopravy (počet členů 9)

ANO – 2

KSČM – 2

STAN – 1

Ostatní volební strany – 4

Předsedu komise dopravy navrhne STAN.

 

Komise nakládání s majetkem a energetická (počet členů 9)

ANO – 1

KSČM – 2

STAN – 2

Předsedu komise nakládání s majetkem a energetická navrhne ANO.

 

Komise FOMBF (počet členů 9)

ANO – 2

KSČM – 1

STAN – 2

Předsedu komise FOMBF navrhne KSČM.

Každá koaliční strana může navrhnout změnu svého zastoupení v orgánech města. Koaliční strany sezavazují takový návrh po projednání podpořit.

 

Koaliční strany se zavazují:

 • při ustavujícím zasedání ZM podpořit návrh na složení RM uvedený v příloze č. 2 této smlouvy

 • podpořit návrhy na zřízení výborů zastupitelstva a návrhy koaličních stran na obsazeníjednotlivých výborů

 • podpořit návrhy na zřízení komisí rady a návrhy koaličních stran na obsazení jednotlivýchkomisí

 • že po dobu trvání této smlouvy nevyvolají na půdě ZM hlasování o vyslovení nedůvěryRM, resp. odvolání RM či jejích členů a ani se k takovému hlasování nepřipojí

 • že případné iniciativní návrhy či protinávrhy předkládané na úrovni jednotlivých členůzastupitelských klubů koaličních stran anebo připojení se k iniciativě zastupitelů z jinýchzastupitelských klubů budou předem konzultovány na úrovni předsedů zastupitelskýchklubů koaličních stran. Podmínkou pro jejich podporu bude dohoda koaličních stran

 • na úrovni projednávání návrhů v RM respektovat právo každé z koaličních stran uplatnitvýhradu v případě, že se jedná o záležitost, která podle názoru dané koaliční stranyodporuje principům a cílům uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy. V případě taktovznesené výhrady představitelem jednotlivé koaliční strany bude další projednávánítohoto návrhu přerušeno a neprodleně bude svoláno dohodovací jednání předsedůzastupitelských klubů koaličních stran, starostky a místostarostů

 • že pokud při projednávání návrhu usnesení ZM schváleného RM v zastupitelském klubuněkteré z koaličních stran bude ze strany člena či členů tohoto klubu vznesena takovápřipomínka, která by ve svém důsledku ohrozila jednotu představitelů a všechzastupitelů koaličních stran při procesu přijetí tohoto návrhu usnesení ZM, budepředseda tohoto klubu o této skutečnosti neprodleně informovat předsedyzastupitelských klubů ostatních koaličních stran tak, aby bylo možné vyvolat dohodovací jednání předsedů zastupitelských klubů koaličních stran ještě před zahájením jednání ZM

 • k udržení co největší účasti koaličních zastupitelů při všech důležitých hlasováních avolbách

Dohodovací a smírčí jednání

Případné rozpory vyplývající z koaliční smlouvy budou nejdříve řešeny dohodovacím nebo smírčímjednáním koaličních stran.

Dohodovací řízení svolává z podnětu předsedy klubu zastupitelů starostka a účastní se ho předsedovézastupitelských klubů koaličních stran, starostka a místostarostové. Pokud nedojde k dohodě, svolástarostka smírčí jednání za účasti všech zastupitelů koaličních stran. Projednávání sporné věci budepřerušeno do doby ukončení dohodovacího, nebo smírčího jednání, nejdéle však na dobu 14 dní.

 

Schůzka zastupitelských klubů

Schází se pravidelně dle plánu. Zúčastnit se schůzky zastupitelských klubů má právo jakýkoliv člen ZM.RM na schůzce zastupitelských klubů informuje a řeší se zúčastněnými členy zastupitelských klubůaktuální problematiku, týkající se programu jednání ZM.

 

čl. III. Závěrečná ustanovení

Porušení závazků uvedených v této smlouvě bude považováno za důvod k jednostrannému odstoupeníod této smlouvy, nejdříve však po neúspěšném smírčím jednání koaličních stran.

Všechny změny, doplňky nebo zrušení této smlouvy musí mít písemnou formu.

Tato smlouva byla vyhotovena ve třech vyhotoveních včetně dvou příloh, které jsou nedílnou součástítéto smlouvy. Každá koaliční strana obdrží jedno vyhotovení.

Na důkaz souhlasu se zněním této smlouvy a svobodné vůle být touto koaliční smlouvou vázán, připojujíkoaliční strany svůj podpis.

 

 

 

Za ANO:

 

_________________________

Kamila Bláhová

 

_________________________

Roman Ziegler

 

_________________________

Jiří Fedoriška

 

_________________________

Pavla Tomášová

 

__________________________

Martin Liška

 

 

Za KSČM:                                      

__________________________ 

Erika Sedláčková 

 

__________________________ 

Rostislav Šíma 

 

__________________________ 

Jan Jelínek 

 

___________________________ 

Jana Ječná 

 

 

Za STAN:

 

 

________________________

Milan Šťovíček

 

 

 

________________________

Jiří Biolek

 

 

 

________________________

Adrian Javorek

 

 

 

________________________

Vlastimil Doležal

 

 

 

 

V Litvínově dne 3. 11. 2014

 

 

__________________________________________________________________________


 

Příloha č. 1

Základní priority stran Koaliční smlouvy ze dne 3. listopadu 2014 pro období let 2014 – 2018

 

 

 

1. Životní prostředí:

 • využijeme aktivně všech zákonných možností města zabránit prolomení územních ekologickýchlimitů těžby chránících Litvínov před přibližováním povrchové těžby uhlí a umožníme občanůmměsta, aby se mohli k této otázce vyjádřit

 • využijeme aktivně všech možností města k prosazení zvýšení úhrad za vytěžené uhlí ve prospěchobčanů Litvínova

 • využijeme aktivně všech možností města, abychom zabránili přesouvání ekologických zátěžíz jiných regionů na katastrální území Litvínova

2. Hospodaření, majetek, finance

 • zajistíme meziroční růst provozního salda města tak, abychom mohli investovat i splácetinvestiční úvěry

 • nezvýšíme daň z nemovitosti

 • provedeme audit u všech společností ve 100 % vlastnictví města a u příspěvkových organizacíměsta a zveřejníme výsledky na webových stránkách města. Budeme iniciovat provedení audituve společnostech, v nichž má město více než 20% podíl (DPML, HC Verva)

 • podáme žádosti o dotace pro vypsané dotační programy z EU, ministerstev ČR a ostatníchinstitucí zejména na projekty k energetickým úsporám, snižování provozních nákladů města apodporu volnočasových aktivit, životního prostředí, vzdělávání, kultury a sportu

 • zajistíme, aby informace o aktuálním hospodaření města byly pro občany veřejně k dispozici nawebových stránkách města včetně přehledu nemovitého majetku a finančních aktiv města

 • vytvoříme veřejně dostupnou centrální evidenci smluv

3. Bezpečnost

 • budeme prosazovat nulovou toleranci k porušování veřejného pořádku, kriminalitě, drogovézávislosti či zneužívání sociálních dávek a každoročně budeme situaci vyhodnocovat

 • zajistíme efektivní práci městské policie s důrazem na hlídkovou činnost

 • zachováme nulovou toleranci provozování hazardu

 • budeme pokračovat v akcích prevence kriminality

 • důsledně budeme vyžadovat po MP kontrolu a postih porušování zákazu užívání alkoholu naveřejných prostranstvích, podávání alkoholu mladistvým, rušení nočního klidu a znečišťováníveřejných prostranství

 • budeme podporovat terénní práci asistentů prevence kriminality včetně nízkoprahového centrapro rizikovou mládež

 • budeme aktivně komunikovat s majiteli produktovodů s cílem zvýšit bezpečnost obyvatel zejména v zastavěném území

4. Sociální oblast a zdravotnictví

 • budeme i nadále podporovat systém „prostupného bydlení“ pro občany ohrožené sociálnímvyloučením

 • budeme co nejvíce spolupracovat s majiteli a správci bytového fondu

 • budeme realizovat projekt „Nulové tolerance“ v široké škále opatření z oblasti sociální práces důrazem na její provázanost s preventivními i represivními opatřeními

 • budeme usilovat o zajištění dostupné lékařské péče včetně lékařské pohotovostní služby a rychlélékařské pomoci pro litvínovskou oblast

 • zpřístupníme občanům informace o zdravotnických a sociálních službách v regionu

 • zlepšíme komunikaci se subjekty zdravotní a sociální sféry

 • budeme podporovat subjekty zabývající se léčbou a péčí od nejmenších až po seniory včetněpožadavku modernizace mostecké nemocnice

 • nezaměstnaným nabídneme veřejně prospěšné práce při úklidu a údržbě města

5. Školství, kultura, sport a volný čas

 • budeme usilovat, aby byl Litvínov centrem vzdělávání, zasadíme se o modernizaci technickéhozázemí a materiálního vybavení litvínovských škol

 • budeme prosazovat výstavbu nových dětských hřišť a sportovišť

 • podpoříme programy prevence rizikového chování dětí a mládeže

 • podpoříme plavecký výcvik školáků

 • budeme spolupracovat se středními školami na území města

 • nastavíme rovné podmínky pro podporu sportovních, kulturních a volnočasových aktivit a budeme komunikovat s jejich představiteli

 • vyvineme maximální úsilí k zpřístupnění Flájské obory veřejnosti

 • ve spolupráci s okolními obcemi budeme usilovat o rozšíření sítě cyklostezek

6. Správa města

 • vytvoříme uživatelsky přátelštější webové stránky města a budeme propagovat město nasociálních sítích

 • budeme organizovat pravidelná setkání občanů s vedením města

 • prohloubíme spolupráci s ostatními obcemi, a to i na mezinárodní úrovni

 • veřejné zakázky budeme zadávat podle jasných a objektivních kritérií, která zajistí nejen nejnižšícenu, ale i požadovanou kvalitu a termíny dokončení

 • na webových stránkách zveřejníme všechny informace o plánovaných, vyhlášených, probíhajícíchi ukončených zakázkách

 • informace o veřejných zakázkách zůstanou zveřejněny na internetu bez časového omezení a vpřehledné formě

 • v průběhu prvního pololetí roku 2015 zveřejníme investiční priority nadcházejícího volebního období

7. Doprava a infrastruktura

 • budeme řešit parkovací plochy, pokračovat v rekonstrukcích místních komunikací a modernizaciveřejného osvětlení

 • budeme iniciovat jednání s představiteli města Mostu a DPmML, a.s. za účelem posouzení tarifůMHD

 

 

 

 

Příloha č. 2

Konkrétní personální složení RM a politické vedení odborů úřadu

Koaliční smlouva ze dne 3. listopadu 2014 pro období let 2014 – 2018


 

Rada města:

Za ANO:

Kamila Bláhová (starostka)

Jiří Fedoriška

Martin Liška

Za KSČM:

Erika Sedláčková (1. místostarostka)

Rostislav Šíma

Za STAN:

Milan Šťovíček (2. místostarosta)

Vlastimil Doležal


 

Politické vedení odborů úřadu:

Starostka (ANO)  Kamila Bláhová 

Útvar interního auditu

Odbor finanční

Odbor investic a regionálního rozvoje

Odbor systémového řízení

 

1. místostarostka (KSČM)  Erika Sedláčková

Odbor sociálních věcí a školství

 

2. místostarosta (STAN)  Milan Šťovíček 

Odbor nakládání s majetkem

Odbor životního prostředí

22.10.2014 13:21
V pondělí 20. 10. 2014 ve večerních hodinách se vyjednávací týmy politického hnutí ANO, KSČM a STAN dohodly na uzavření koaliční smlouvy pro následující volební období 2014 - 2018. V rámci této smlouvy bylo ustanoveno, že starostkou města se stane Kamila Bláhová za hnutí ANO, 1. místostarostkou Erika Sedláčková (KSČM) a 2. místostarostou města Milan Šťovíček (STAN). Vítěz voleb, politické hnutí ANO, obsadí v Radě města Litvínova 3 křesla, koaliční partneři po 2 křeslech. Zástupci koaličních partnerů se rovněž shodli na tom, že opozičním stranám nabídnou co nejširší spolupráci na rozvoji města v následujících čtyřech letech. Nyní se v rámci koaličního vyjednávání řeší technické detaily dalších programových bodů, jako např. čerpání dotačních titulů k pokrytí investičních záměrů města, transparentní financování města, zlepšení komunikace mezi radnicí a občany. Základní prioritou koaliční dohody je shoda na postoji k zachování limitů těžby a  nepřenášení další ekologické zátěže z jiných regionů na území města.
12.10.2014 14:11
ANO 2011 - 17,75 %
Komunistická strana Čech a Moravy - 14,51 % 
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - 13,66 %
Česká strana sociálně demokratická - 13,66 %
SNK Evropští demokraté - 8,99 %
Sdružení LITVÍNOVÁCI - 8,03 %
Otevřená radnice - 7,96 %
 
Volební účast - 35,20 %
 
ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ DLE STRAN A HLASŮ
 
ANO 2011 - 5 zastupitelů
1. Kamila Bláhová (1392 hlasů)
2. Roman Ziegler (1326 hlasů)
3. Pavla Tomášová (1324 hlasů) 
4. Jiří Fedoriška (1291 hlasů)
5. Martin Liška (1253 hlasů)
 
Komunistická strana Čech a Moravy - 4 zastupitelé
1. Erika Sedláčková (1364 hlasů)
2. Rostislav Šíma (1016 hlasů)
3. Jan Jelínek (999 hlasů)
4. Jana Ječná (934 hlasů)
 
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - 4 zastupitelé
1. Milan Šťovíček (1317 hlasů)
2. Jiří Biolek (1056 hlasů)
3. Adrian Javorek (976 hlasů)
4. Vlastimil Doležal (948 hlasů)
 
Česká strana sociálně demokratická - 4 zastupitelé
1. Martin Klika (1229 hlasů)
2. Patrik Christian Cmorej (1150 hlasů)
3. Kateřina Holzknechtová (969 hlasů)
4. Tomáš Hocelík (895 hlasů)
 
SNK Evropští demokraté - 2 zastupitelé
1. Jiří Šlégr (857 hlasů)
2. Robert Kysela (782 hlasů)
 
Sdružení LITVÍNOVÁCI - 2 zastupitelé
1. Petr Bucha (679 hlasů)
2. Hana Žihlová (605 hlasů)
 
Otevřená radnice - 2 zastupitelé
1. Daniel Volák1004
2. Helena Zemánková Týřová649